Archives: May 2017

CNC frēzēšana

CNC frēzēšanas spēlē ļoti svarīgu loma mūsdienu tehnoloģiju pasaulē, un tai ir bijusi liela ietekme gandrīz uz katru tehnoloģisko procesu. Ātri paskatīties mūsu tuvākajā vidē vienkārši parāda mums dažus produktus, kas ir ārkārtīgi labumu no šīs frēzēšanas tehnoloģijas. Ir iespējama masveida ražošanu daļai produktu, piemēram, automašīnām un pat lidmašīnām galvenokārt kā rezultātā sasniegumi CNC frēzēšanas . . .

CNC Milling or Do It by Hand?

CNC Milling CNC Milling plays a very vital role in today’s technological world and it has had a great impact in nearly every technological advancement for tens of decades now. A quick look around our immediate environments easily shows us some products that have immensely benefited from this milling technology. Mass production of part of . . .